GİT101

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı

İletişime Giriş

Bu ders beşeri iletişimin temel ilke ve becerilerini tanıtmayı ve irdelemeyi amaçlar. Kişilerarası, ku¨çu¨k grup, kurumsal, kamu ve kitle iletişimine giriş olarak belli başlı kavramları inceler. Bu dersin amacı öğrencilerin iletişimin ana prensiplerini anlamaya ve uygulamaya yönelik genel bir bakış açısı kazanması ve iletişime dair kuram ve terminoloji hakkında gelişmiş bir fikir sahibi olmasıdır.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği Dönem Dil Dersi Veren Ders Takvimi
3 2500₺ 3 Güz Türkçe Prof.Dr. SUAT ANAR Güncelleniyor