Yaz Okulu Hakkında

Değerli öğrencilerimiz,

İstanbul Gedik Üniversitesi yaz okulu eğitimlerimiz, gerek kendi öğrencilerimiz gerekse diğer üniversitelerin öğrencileri için yoğunlaştırılmış bir eğitim programı sunmaktadır. Yaz okulunda açılan dersler, üniversitemizin tecrübeli öğretim elemanlarının yanı sıra, alanında uzman olan başka üniversitelerin öğretim elemanlarının da destekleriyle yürütülecektir. Eğitimlerimiz, açılan dersin yürütüldüğü programın dili ile işlenecektir. Yaz okulunda, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Gedik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi içerisinde belirtilen sınırları aşmayacak kadar ders alabilir. Başka üniversitelerden yaz okulumuzdan ders almak isteyen öğrenciler ise kendi üniversitelerinin senatolarının belirlediği sınırı aşmayacak kadar ders alabilir.

Yaz okulu ile ilgili İstanbul Gedik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi için tıklayınız.

Yaz okulunda ders alan kendi öğrencilerimiz “İstanbul Gedik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi” ve “İstanbul Gedik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine tabidir. Diğer üniversitelerin öğrencileri ise kendi üniversitelerinin yaz öğretimi ile ilgili yönergelerine ve İstanbul Gedik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

İstanbul Gedik Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Yaz okuluna kayıt yaptıran tüm öğrenciler, İstanbul Gedik Üniversitesinin sosyal–kültürel–sportif olanaklarından yararlanabileceklerdir.

Yaz okulunda açılan derslerin, İstanbul Gedik Üniversitesinin hangi yerleşkesinde işleneceği ve bu yerleşkelere ulaşım, açılan derslerin yer aldığı web sayfamızdan görülebilir.