GİT461

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı

Portfolyo ve Sunum Teknikleri

Öğrencilerin çalışmak istedikleri alanda ve hedeflerine yönelik hazırlamış oldukları çalışmalarını belirli biçimler ve unsurlar doğrultusunda (portfolyo hazırlamanın kendine has amaçları ve ilgili teknikler kullanılarak) portfolyo haline dönüştürmelerine olanak tanıyacak bilgilerin aktarılmasıdır. Portfolyonun ve mesleki olarak ihtiyaç duyabilecekleri birçok sunum gereksinimleri için sunum teknikleri anlatılarak, sunum becerileri kazanmaları ve belirli dijital ve fiziksel araçlarla sunum yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda mesleki ürünlerinin portfolyoya nasıl dönüşeceği, belirli konularda bilgiye nasıl ulaşacakları, ulaştıkları bilgileri nasıl derleyecekleri ve anlatım amaçlarına uygun bir sunum hazırlayacaklarını öğreneceklerdir. Geliştirdikleri projeleri gerek dönem projeleri/tez olsun gerek ufak çaplı ders içi / dışı projeler olsun topluluk önünde sunma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır. Birçok meslek alanında başvurulan proje yönetimi temel bilgilerini kazanmaları da sunumlarını proje halinde ilerletmemeleri, portfolyolarına da bu bakış açısıyla yeniden değerlendirme yapabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
3 1300₺ 4 GÜZ TÜRKÇE Öğr. Gör. Ekrem Çetin BİGAT Planlama yapılmadı.