SBK207

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasi Düşünceler Tarihi

Bu ders, Batılı düşüncenin temelini oluşturan filozofların düşüncelerini, ikincil el kaynaklar yerine doğrudan bu filozofların metinleri üzerinden ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ancak seçilen söz konusu düşünürler, hiçbir şekilde Batı felsefesinin tüm önemli isimlerini içermemektedir. Yine de ilgili düşünürlerin seçimi, keyfi bir “ustalar listesi” hazırlama amacını da gütmemiştir. Amaçlanan felsefede tarihsel bir devamlılığın olduğunu ifşa ederek seçilen düşünürler tarafından ileri sürülen fikirlerin tarihi ve dolayısıyla günümüzü ne derece derinden etkilediğini göstermektir. Böylece felsefenin hem birey hem de toplum için taşıdığı (bugün görmezden) gelinen değer savunulacaktır. Bu dersin iki amacıvardır. İlk amaç, Batı felsefe tarihinin bazı önde gelen düşünürlerinin felsefelerinin içeriğini öğrencilere aktarmaktır. İkinci amaç, bu içeriği bu fikirlerin içinden doğduğu tarihsel bağlamla ilişkilendirmektir. Bu nedenle bu ders, felsefi kavramları ve fikirleri bağlamlarıyla ilişki içinde incelemektedir. Batı felsefi geleneğini, meşhur şahsiyetlerin “büyük fikirleri”nden oluşan bir düşünce zinciri olarak temsil etmekten ziyade ilgili felsefi fikirleri kendi tarihsel (ekonomik, kültürel, siyasi, entelektüel) çerçevesi içine yerleştirmektedir.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
3 1000₺ 6 GÜZ TÜRKÇE Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZCAN Planlama Yapılmadı.