ENDS423

Mühendislik Fakültesi / Endüstri Mühendisliği

Pazarlama Yönetimi

Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguları tanımlar ve örnekler verir. Pazar çevresi kavramını açıklar, pazar çevresini oluşturan unsurları analiz eder ve pazarlama yönetimi açısından çıkarımlarını belirler. Pazarlama bilgi sistemleri kavramını anlatır, pazarlama yönetimi açısından gerekli olan bilgi türlerini belirler ve analiz eder. Pazar bölümleme ve hedef pazar seçimi kavramlarını tanımlar,bölümleme sürecinin nasıl yapılacağını gösterir ve hedef pazar seçimi olgusunu uygular. Pazarlama planı ve stratejik pazarlama planlaması kavramlarını tanımlar, ilgili öğeleri belirler, stratejik pazarlama planı geliştirir ve uygular. Pazarlamadaki güncel gelişmeleri takip eder ve yeni stratejilerin oluşturulmasında bunları kullanılır.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
3 1000₺ 5 TÜRKÇE Dr. Öğretim Üyesi TUĞBAY BURÇİN GÜMÜŞ Planlama Yapılmamıştır.