HEM201

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

İç Hastalıkları Hemşireliği

Öğrenciye dahili hastalıkların risk faktörleri, patofizyolojisi, belirti-bulguları, tanılama ve tedavi yöntemleri ve bu hastalıklara ilişkin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
10 1300₺ 10 GÜZ TÜRKÇE Öğr. Gör. Tuba ERYİĞİT Planlama yapılmadı.