HEM202

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Öğrenciler tarafından cerrahi yolla tedavi edilmesi gereken hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası döneme ilişkin bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayacak uygulamaların yapılabilmesini amaçlamaktadır.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
10 1300₺ 10 BAHAR TÜRKÇE Öğr. Gör. Niran ÇOBAN Planlama yapılmadı.