HEM403

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Öğrencinin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinde almış olduğu teorik bilgisini uygulamaya aktarması, klinik beceri, klinik karar verme, kritik düşünme ve araştırma becerisinin artırılması ve bilişsel, duyuşsal ve davranışsal alanlarda becerilerini arttırarak bağımsız çalışma yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
10 1300₺ 10 GÜZ TÜRKÇE Dr. Öğr. Üyesi Özlem IŞIL Planlama yapılmadı.