PSK301

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji

Bilişsel Psikoloji

Bu ders beyin ve zihin arasındaki bağlantının anlaşılmasını, bilişsel psikoloji konularına ve terimlerine aşina olunmasını hedeflemektedir. Bu derste beynin işlevsel özelliklerinden bahsedilecek, dış dünyayla iletişimimizi sağlayan duysal, motor ve kognitif sistemlerin işlevleri tartışılacaktır. Bilişsel psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinden bahsedilecektir.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği Dönem Dil Dersi Veren Ders Takvimi
3 3750₺ 9 Güz Türkçe Tanımsız ŞİYAR PARLAK Güncelleniyor