PSK304

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Psikoloji

Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme

Bilimselliğin temel koşulu araştırılan kavramının ölçülebilir olmasıdır. Ölçme, araştırılan konunun amaçlarına uygun olarak, yöntemin öngördüğü veri toplama sistemi ile sağlanır. Ölçme amaca uygun olarak nicel; doğrudan (sayı) ve/ veya nitel; dolaylı (olgusal-yargısal; görüş, tutum) olabilir. Dersin amacı,klinik psikolojide başvuran kişiyi, hastayı, danışanı değerlendirirken kullanılacak, birden fazla ölçme işlemi, farklı türde ölçme araçları , farklı yöntemler kullanılması becerisini öğrencilere kazandırmaktı.

Ders Kredisi Kredi Ücreti AKTS Kredisi Verildiği dönem Dil Dersi Veren Dersi Takvimi
3 1500₺ 9 BAHAR TÜRKÇE Dr. Öğr. Üyesi Elif KURTULUŞ Cuma (Saat Planlaması Yapılmadı)