MKN107

Gedik Meslek Yüksekokulu / Makine

Mukavemet

Statik yükler altında cisimlerin dengesi, cisimlerin mukavemetinin temel ilkelerini öğrenerek cisimlere etki eden yükler ile bunların cisimlerde oluşturdukları iç gerilme ve şekil değiştirmeler arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramları açıklamak. Basitten komplekse değişik problemlere temel ilkeleri uygulamak ve problemleri analiz etme ve çözme becerisini kazandırmak.

Course Credit Credit Fees ECTS Credit Season Language Lecturer Course Calendar
3 2500₺ 5 Güz Türkçe Öğr.Gör. ELİF SILA SELEK KILIÇARSLAN Updating