Sık Sorulan Sorular

1 - İstanbul Gedik Üniversitesi yaz okuluna nasıl başvuru yapabilirim?

Yaz okuluna, https://bilgi.gedik.edu.tr/ adresinden online olarak başvurabilirsiniz.

2 - Yaz okulu 2023 yılı kayıtları ne zaman başlıyor?

Kayıtlarımız 27 Nisan tarihi itibarıyla başlamıştır, 22 Haziran’a kadar online olarak devam edecektir.

3 - Yaz okulu kaç hafta sürüyor?

Yaz öğretiminin süresi, en az dört haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için normal bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar yoğunlaştırılmış ders yapılır.

4 - Yaz okulunda hangi dersler açılacak?

Yaz öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse ön lisans ve lisans programlarında en az beş öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimiz için bu sınır uygulanmaz.

5 - Dersler online mı yüz yüze mi gerçekleştirilecek?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının açıklamalarına uygun olarak belirlenecektir.

6 - Alınabilecek en fazla ders veya kredi sayısı nedir?

İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri yaz öğretiminde yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en fazla üç ders alabilirler.

7 - Üst sınıftan ders alabilir miyim?

GANO'su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO'su 2.50 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi, alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışmanının onayı ile bir üst sınıftan 9 AKTS'yi aşmayacak şekilde ders alabilir.

8 - İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisiyim, farklı bir üniversiteden ders alabilir miyim?

(1) İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alabilmesi için, yaz öğretiminin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne/programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın üniversiteye giriş yılındaki ÖSYS merkezi yerleştirme puanından (YGS, LYS, TYT, YKS, DGS) yüksek olması şartı aranır. Öğrenci bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla toplam üç ders alabilir.
(2) Yaz öğretiminde İstanbul Gedik Üniversitesinde açılan dersler başka bir üniversiteden alınamaz. Başka bir üniversiteden ders alınabilmesi için, öğrencinin ilgili derse ön talep başvurusunda bulunmuş olması ve dersin açılmamış olma şartı aranır.

9 - Yaz okulunda mazeret sınavı var mıdır?

Yaz öğretiminde mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

10 - Yaz okulu ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Ders ücretleri kredi başına hesaplanmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizdeki ücretler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

11 - Yaz okuluna kayıt yaptırdım ancak vazgeçtim. Ücret iadesi alabilir miyim?

Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez. Dersin açılmaması, ders çakışması yaşanması durumlarında ise ödenen ücretin tamamı iade edilir. Ayrıca; öğrenci, dersten geçer not almış olduğunu ancak başvurudan sonra ilan edildiğini belgelerse ödenen ücretin tamamı iade edilir.