Sık Sorulan Sorular

1 - İstanbul Gedik Üniversitesi yaz okuluna nasıl başvuru yapabilirim?

Yaz okuluna, Üniversite Bilgi Sistemi üzerinden online olarak başvurabilirsiniz.

2 - Yaz okulu 2024 yılı kayıtları ne zaman başlıyor?

Kayıtlarımız 27 Mayıs tarihi itibarıyla başlamıştır, 27 Haziran’a kadar online olarak devam edecektir.

3 - Yaz okulu kaç hafta sürüyor?

Yaz öğretiminin süresi, en az dört haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için normal bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar yoğunlaştırılmış ders yapılır.

4 - Yaz okulunda hangi dersler açılacak?

Güz ve bahar döneminde açılmış olan tüm dersler, yaz okulunda seçilebilmesi için sunulacaktır. Derslere en az 5 öğrencinin kaydolması halinde istisnasız ilgili ders açılacaktır. Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimiz ise en fazla 3 derse kadar alabilecekler ancak 5 öğrenci şartı bu öğrencilerin derslerinde aranmayacaktır.

5 - Dersler online mı yüz yüze mi gerçekleştirilecek?

Derslerin teorik kısımları online, uygulamalı kısımları ise yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ancak online gerçekleştirilebilecek olan uygulamalı dersler istenildiği takdirde online olarak yapılabilecektir.

6 - Alınabilecek en fazla ders veya kredi sayısı nedir?

İstanbul Gedik Üniversitesi ön lisans ve lisans öğrencileri yaz öğretiminde yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en fazla üç ders alabilirler.

7 - Üst sınıftan ders alabilir miyim?

GANO'su 3.00 ve üzeri olan lisans öğrencisi ile GANO'su 2.50 ve üzeri olan ön lisans öğrencisi, alttan başarısız dersleri bulunmamak koşulu ve danışmanının onayı ile bir üst sınıftan 9 AKTS'yi aşmayacak şekilde ders alabilir.

8 - İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencisiyim, farklı bir üniversiteden ders alabilir miyim?

(1) Yaz okulunda İstanbul Gedik Üniversitesi'nde açılan dersler başka bir üniversiteden alınamaz. Başka bir Üniversiteden ders alınabilmesi için, öğrencinin İGÜN'de ilgili derse başvuruda bulunmuş olması ve bu dersin Üniversitemizde açılmamış olma şartı aranır.
(2) İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne/programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün/programın üniversiteye giriş yılındaki ÖSYS merkezi yerleştirme puanından (YGS, LYS, TYT, YKS, DGS) yüksek olması şartı aranır. Öğrenci, bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla diğer üniversitelerden en fazla üç ders alabilir.

9 - Yaz okulunda mazeret sınavı var mıdır?

Yaz öğretiminde mazeret ve bütünleme sınavı yapılmaz.

10 - Yaz okulunda I. ve II. öğretim türleri aynı programa tabi midir?

Yaz okulunda I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

11 - Yaz okulu ücretleri nasıl hesaplanmaktadır?

Ders ücretleri kredi başına hesaplanmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizdeki ücretler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

12 - Yaz okuluna kayıt yaptırdım ancak vazgeçtim. Ücret iadesi alabilir miyim?

Yaz öğretiminde, açılan bir derse kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen veya başarısız olan öğrencinin ücreti iade edilmez. Dersin açılmaması, ders çakışması yaşanması durumlarında ise ödenen ücretin tamamı iade edilir. Ayrıca; öğrenci, dersten geçer not almış olduğunu ancak başvurudan sonra ilan edildiğini belgelerse ödenen ücretin tamamı iade edilir.

13 - Yaz okulu ders kayıt işlemleri sonrası derslerde değişiklik yapabilir miyim?

Yaz okulunda kesin kayıttan sonra dersten çekilme, ders ekleme bırakma ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

14 - Yaz okulu yönergesine nasıl ulaşabilirim?

Yaz okulu ile ilgili diğer hususlar için İstanbul Gedik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi'ni inceleyebilirsiniz.